Общи условия

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ТЕНИС ЦЕНТЪР “ТОМСИ” БУРГАС

Общи положения

Работно време
Работното време на центъра е от 8:00 до 20:00 часа всеки ден, като има възможност работното време да бъде удължено след предварителна уговорка. Информацията за свободните часове се актуализира своевременно в реално време и е на разположение в сайта на центъра за всички регистрирани потребители.

Права и задължения на посетителите на тенис центъра.
Всеки посетител на тенис центъра може да ползва съоръженията в него в съответствие с правилника за вътрешния ред.
Всеки посетител на тенис центъра трябва :
Да пази доброто име на центъра.
Да спазва правилника за вътрешния ред.
Да се съобразява с удобството на останалите посетители.
Да пази имуществото в тенис центъра.
Заб. Ползването на съоръжения от посетител на тенис центъра по начин нарушаващ цялостта им или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъчна употреба, създава предпоставка за търсене на имуществена отговорност от страна на Тенис център „Томси” срещу извършителя.

Да носи отговорност за личните си вещи.

Права и задължения на Тенис център „Томси”.

Служителите в тенис центъра трябва :
Да съобщават своевременно за промени в правилника за вътрешния ред на центъра.
Да уведомяват своевременно всички посетители за промени в графика, ако евентуално това се наложи, във връзка с провеждането на състезания или други мероприятия.
Да контролират спазването за вътрешния ред от всички посетители.
Да гарантират обслужване от високо квалифициран персонал – треньори, инструктори, администрация и др.
Да предоставят високо качество на услугите.
Да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид.
Да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на тенис центъра.
Тенис център Томси си запазва правото за промени в цените на предлаганите услуги, както и за промени в другите условия за ползване на базата.

Съблекални
Шкафчетата са на разположение на спортуващите само за времето на тяхното посещение. Пари и ценности може да оставяте в шкафчетата пред рецепция като ги заключите и вземете ключа докато сте на територията на центъра. Тенис център „Томси” не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи оставени в шкафчетата. Шкафче, което остане заключено след края на работния ден, ще бъде отворено от служителите на центъра, като щетите за това, ще са за сметка на последния, който го е използвал. Изоставена собственост се пази в продължение на 20 дни.
КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНИ И НАПИТКИ ( С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ НАПИТКИ И ВОДА ) Е РАЗРЕШЕНА САМО В РАЙОНА НА РЕСТОРАНТА

Ползване на кортовете за тренировки
Тенис кортовете могат да бъдат използвани само за игра на тенис. Играещите трябва да бъдат в спортен екип и обувки за тенис (маратонки) за клей корт. Не се разрешава игра с маратонки тип „джогинг” или бутонки. Посетителите на центъра започнали часа си със закъснение по тяхна вина, следва да освободят корта навреме за следващия час. Времетраенето на часа е 55 мин. 5 минути се предвиждат за заравняване на корта (задължение на играещите), поливане на корта (задължение на центъра) и смяна на играчите.